آشنایی با معجزات قرآن کریم

| | Comments (26)

سلام دوستان عزیز

من بدلیل شکستن دست راستم مدتهاست که مطلبی را ننوشته ام.ولی امشب مطالبی رو در یک وبلاگ در مورد یکی از معجزات بیشمار قرآن کریم دیدم که با توجه به امشب که شب قدره اون براتون میزارم تا بیشتر پی به قدرت قادر متعال ببریم.

 

بنام خداوند بخشنده مهربان
آفريننده كوه و دريا زمين و زمان
آفريننده انسان در جهان
چه زرد و سياه و سفيد ؛ همه يكسان نزد آن
خدايي كه داده به ما جسم و جان
تا كنيم خود را فداي دين و قرآن
ايزدي كه داده به انسان زبان
كه باشد شاكر نعمتش در جهان
قرآن و كامپيوتر
مقاله قرآن و كامپيوتر نوشته « دكتر رشاد خليفه» دانشمند مسلمان مصري داراي درجه پي اچ دي در رشته مهندسي سيستمها و استاد دانشگاه آريزوناي آمريكاست كه مدتي معاون سازمان توسعه صنعتي ملل متحد بوده است . وي با كمك عده اي از مسلمين متخصص و صرف وقت بسيار تحقيقات گسترده اي را در نظم رياضي كاربرد حروف و كلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آيات 11 تا 31 سوره مدثر كه عدد 19 را كليد رمز اعجاز آميز قرآن و آسماني بودن آن معرفي ميكنند به كمك عدد 19 توانست رمز نظم رياضي حيرت انگيز و اعجاز آميز حاكم بر حروف قرآني را كشف نمايد. دكتر رشاد خليفه ، نخستين بار ترجمه قرآن مجيد از عربي به انگليسي را در 12 جلد نگاشت . اين ترجمه ها توسط مؤسسه « روح حق» واقع در شهرستان توسان ايالت آريزوناي آمريكا بچاپ رسيد. مقاله قرآن و كامپيوتر در پايان جلد اول كتاب ترجمه قرآن درج شده است.
اينك متن مقاله :
در چهارده قرن اخير نوشته هاي بيشمار ادبي شامل كتاب ، مقاله . گزارشات پژوهشي درباره كيفيت معجزه آساي قرآن برشته تحرير در آمده است . دراين نوشته ها فصاحت بيان ، فضيلت ادبي، معجزات علمي، سبك و حتي جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشريح شده است.
با وجود اين، تحقيق در اعجاز قرآن بعلت احساسات بشري، بيطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقيده نويسنده برعليه آن قلم فرسايي شده است . چون مطالعات وپژوهش هاي قبلي به بوسيله بشر انجام شده خواهي نخواهي تمايلات ونظرات ضد ونقيض نويسندگان در آنها به چشم ميخورد ، اين نوشته ها نتوانسته اند افراد غيرمسلمان را قانع كنند كه قرآن كتاب آسماني است و دلايل نويسندگان درايشان مؤثر نبوده است. معجزه اي كه در اين رساله پژوهشي ارائه مي شود برمبناي اصولي بي چون و چرا و خالي از شك و شبيه و غيرقابل تغيير استوار است بدين ترتيب كه فن كامپيوتر با كشف سيستم اعدادي اعجاز آميز قرآن مدلل مي دارد كه قرآن مجيد بدون شك ساخته فكر بشر نمي تواند باشد. خواست خداي توانا بوده است كه اين نظم پيچ در پيچ عددي قرآن مخفي نماند تا تايپ شود كه سرچشمه غيبي قرآن از جانب خداوند متعال است و نيز در عرض گذشت قرون بوسيله ذات او محافظت ميشده و از گزند تغيير ، افزايش يا كاهش در امان مانده است.
رمزهاي اعجاز آميز قرآن منحصراً از اين قرارند :
1- اولين آيه قرآن « بسم الله الرحمن الرحيم » داراي 19 حرف عربي است.
2- قرآن مجيد از 114 سوره تشكيل شده است و اين عدد به 19 قسمت است. (6× 19).
3- اولين سوره اي كه نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمين سوره از آخر قرآن است.
4- سوره علق 19 آيه دارد.
5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.
6- اولين باركه جبرئيل امين با قرآن فرود آمد 5 آيه اولي سوره علق را آورد كه شامل 19 كلمه است.
7- اين 19 كلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد كه به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم است.
8- دومين باري كه جبرئيل امين فرود آمد 9 آيه اولي سوره قلم (شماره 68) را آورده كه شامل 38 كلمه است. (2 × 19) .
9- سومين باركه جبرئيل امين فرود آمد 10 آيه اولي سوره مزمل (شماره 73) را آورد كه شامل 57 كلمه است. (3× 19).
10- چهارمين باركه جبرئيل فرود آمد 30 آيه اولي سوره مدثر (شماره 74) را آورد كه آخرين آيه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موكلند» مي باشد. (آيه 30) .
11- پنجمين بار كه جبرئيل فرود آمد اولين سوره كامل « فاتحه الكتاب» را آورد كه با اولين بيانيه قرآن بسم الله الرحمن الرحيم (19 حرف) اغاز مي شود . اين بيانيه 19 حرفي بالفاصله بعد از نزول آيه «برآن دوزخ 19 فرشته موكلند» نازل شد . اين مراتب گواهي ارتباط آري از شبهه آيه 30 سوره مدثر(عدد 19) و اولين بيانيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» (عدد 19) با سيستم اعداي اعجاز آميز است كه بر عدد 19 بنا نهاده شده است.
12- آفريننده ذوالجلال و عظيم الشأن با آيه 31 سوره مدثر به ما ياد مي دهد كه چرا عدد 19 را انتخاب كرده است. پنج دليل زير را بيان مي فرمايد :
الف) بي ايمانان را آشفته سازد.
ب) به خوبان يهود و نصارا اطمينان دهد كه قرآن آسماني است.
ج) ايمان مومنان تقويت نمايد.
د) تا هر گونه اثر شك و ترديد را از دل مسلمانان و خوبان يهويت و مسيحيت بزدايد.
ه) تا منافقين و كفار را كه سيستم اعدادي قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.
13- آفريننده بمامي آموزدكه اين نظم اعدادي قرآن تذكري به تمام جهانيان است (آيه 31 سوره مدثر)ويكي از معجزات عظيم قران است. (آيه 35).
14- هركلمه از جمله آغازيه قرآنبسم الله الرحمن الرحيم در تمام قرآن بنحوي تكرار شده كه به عدد 19 قابل تقسيم است ،بدين ترتيب كه كلمه‍‎‎‎‎‏" اسم " 19 باركلمه " الله " 2698بار(42*19)، كلمه " الرحمن " 57 بار (3*19) وكلمه " الرحيم " 114بار (6*19)ديده مي شود.
15- قرآن 114سوره دارد كه هر كدام از سوره ها با آيه افتتاحيه " بسم الله الرحمن الرحيم " آغاز ميشود بجز سوره توبه (شماره 9) كه بدون آيه معموله افتتاحيه است،لذا آيه " بسم الله الرحمن الرحيم" در ابتداي سوره ها 113 بار تكرار شده است.چون اين رقم به 19 قابل قسمت نيست وسيستم اعدادي قرآن آسماني ساخته پروردگار بايد كامل باشد يكصد وچهاردهمين آيه بسم الله را در سوره النمل كه دوبسم الله دارد(آيه 27) (آيه افتتاحيه وآيه 30 )بنابراين قرآن مجيد 114 بسم الله دارد.
16- همانطور كه در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آيه افتتاحيه بسم الله است . هر گاه از سوره توبه شروع كرده آنرا سوره شماره يك وسوره يونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همين ترتيب جلو برويم ، ملاحظه مي شود كه سوره النمل نوزدهمين سوره است (سوره 27) كه بسم الله تكميلي را دارد .از اين نظم نتيجه مي گيريم كه قرآني كه اكنون در دست ماست با قرآن زمان پيامبر از لحاظ ترتيب سوره ها يكي است .
17- تعداد كلمات موجود بين دو آيه بسم الله سوره النمل 342(18*19) ميباشد.
18- قرآن مجيد شامل اعداد بيشماري است .مثلاً : ما موسي را براي جهل شب احضار كرديم ،ما هفت آسمان را آفريديم .شمار اين اعداد در تمام قرآن 285(15*19) ميباشد.
19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع كنيم ، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود .
20- حتي اگر اعداد تكراري را از عدد فوق حذف نماييم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.
21- يك كيفيت مخصوص به قرآن مجيد اينست كه29 سوره با حروف رمزي شروع ميشود كه معني ظاهري ندارند ، اين علامات در هيچ كتاب ديگري و در هيچ جايي ديده نمي شوند .اين حروف در ابتداي سوره هاي قرآن بخش مهمي از طرح اعدادي اعجاز آميز مي باشد كه بر عدد 19 بنا شده است.اولين نشانه اين ارتباط اينست كه29 سوره از قرآن با اين علامات شروع ميشود.تعداد حروف الفبا دراين رموز14وتعداد خود رمزها نيز14ميباشد.هرگاه تعدادسوره ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع كنيم ، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود.
22- خداوند توانا بما ياد ميدهدكه در هشت سوره وسوره هاي شماره( 10،12،13،15،26،27،28 ،31)دو آيه اول كه با اين رموز آغاز ميشوند حاوي وحامل معجزه قرآن هستند،بايد توجه داشت كه قرآن كلمه " آيه " را بمعني معجزه بكار برده است . بايد كلمه آيه داراي معاني متعددي باشد كه يكي از آنها معجزه است ونيز بايد دانست كه خود كلمه معجزه در هيچ جاي قرآن بكار برده نشده است.بدين جهت قرآن مناسب تفسير نسلهاي گوناگون بشريت است مثلاً نسلهاي قبلي (پيش ازكشف اهميت حروف رمزي قرآن )كلمه آيه رادر اين هشت سوره ،آيه نيم بيتي مي پنداشتند ،ولي نسلهاي بعدي كه از اهميت اين رموزبا خبر شدند آيه را به معني معجزه تفسير كرده اند. بكار بردن كلمات چند معنايي و مناسب براي همه نسلهاي بشر در زمانهاي گوناگون خود يكي از معجزات قران است.
23- سوره قاف كه با حرف ق شروع مي شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است.
24- سوره ديگري در قرآن" حروف ق را در علامت رمزي خود دارد (سوره شورا شماره 42) كه اگر حروف ق را در اين سوره شمارش نمائيد، ملاحظه خواهيد كرد كه حرف ق 57 (3 * 19) بار تكرار شده است.
25- بدين ترتيب در مييابيد كه دو سوره قرآني فوق الذكر (شماره 50 و 42 ) به اندازه همديگر (57،57) شامل حرف ق هستند كه مجموع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدين نحو آغاز مي شود : "ق و القرآن المجيد" تصور حرف ق به معني قرآن مجيد مي نمايد و 114 ق مذكور گواه 114 سوره هاي قرآن است. اين احتساب اعداد آشكار و گويا ، مدلل مي دارد كه 114 سوره قرآن ، تمام قرآن را تشكيل مي دهند و چيزي جز قرآن نيستند.
26- آمار كامپيوتر نشان ميدهد كه فقط اين دو سوره كه با حرف ق آغاز مي شود ، داراي تعداد معيني ق (57 مورد ) هستند ، گوئي خداوند توانا مي خواهد با اشاره و كنايه بفرمايد كه خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره هاي قرآن با خبر است.
27- يك نمونه در آيه 13 از سوره ق مدلل مي دارد كه هر كلمه و در حقيقت هر حروف در قرآن مجيد به دستور الهي و طبق يك سيستم اعدادي بخصوصي كه بيرون از قدرت بشر است گنجانيده شده است اين آيه مي فرمايد "عاد ، فرعون و اخوان لوط " در تمام قرآن مردمي كه لوط را نپذيرفتند ، قوم ناميده مي شوند. خواننده بلافاصله متوجه مي شود كه اگر بجاي « اخوان » در سوره ق كلمه « قوم » بكار بدره مي شد چه اتفاقي مي افتاد . در اين صورت ذكر كلمه قوم بجاي اخوان، حرف « ق» در اين سوره 58 بار تكرار مي شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نيست و لذا با تعداد 57 «ق» كه در سوره شورا مطابقت نمي كرد و جمع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن برابرنمي شد ، بدين معني كه با جايگزين كردن يك كلمه بجاي ديگري نظم قرآن از بين ميرود.
28- تنها سوره اي كه با حرف « ن » آغاز ميشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) اين سوره 133 « ن » دارد كه به 19 قابل قسمت است ( 7×19).
29- سه سوره اعراف (شماره 7 ) مريم ( شماره 19 ) و ص ( شماره 38) كه با حروف « ص» شروع ميشوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند ( 8×19).
30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 ميباشد ( 18 × 19) .
31- در سوره « يس » تعداد حروف « ي » و « س» 285 ميباشد ( 15×19).
32- در هفت سوره 40 تا 46 كه با رمز « حم » شروع ميشوند تكرار حروف 2166 ميباشد (14*19) بنابراين تمام حروف اختصاري كه در ابتداي سوره هاي قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددي اعجاز آميز قرآن شركت دارند. بايد توجه داشت كه اين روش اعدادي قرآن ، در مواردي ساده و در خور فهم اشخاص معمولي است ، اما در موارد ديگر ، بسيار مشكل و پيچيده بوده و براي درك آنها اشخاص تحصيل كرده بايد از ماشينهاي الكترونيكي كمك بگيرند .
33- در سوره هاي شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 كه با رمز « الم » شروع ميشوند تعداد حروف الف ، لام ، ميم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 ميباشند ( 1404*19).
34- در سوره هاي 20و26و27و28و36و42 كه با رمز « طس » يا يكي از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز ميشوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد ميباشد ( 26*19).
35- در سوره هاي 10و11و12و14و15 كه با رمز « الر» آغاز مي شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد ( راء ) تنها در سوره سيزدهم ،9،97 مورد است كه اين عدد قابل قسمت بر عدد 19 مي باشد (511*19).
36- در سوره هايي كه با رمز يكي از حروف "ط" "س" و "م" آغاز مي شوند ، تعداد حروف طاء و سين و ميم 9177 مورد مي باشد (438*19).
37- در سوره رعد ( شماره 13 ) كه با حرف رمزي "المرا" آغاز مي شود ، تعداد حروف (الف ، لام ، ميم، را ) 1501 مورد مي باشد (79*19).
38- در سوره اعراف (شماره 7) كه با حروف رمزي "المص" شروع مي گردد تعداد وقوع "الف" 2572 مورد ، حرف "لام" 1523 مورد ، حرف "ميم" 165 و حرف "ص" 98 مورد كه جمعاً عدد 5358 بدست مي آيد(282*19).
39- در سوره مريم (شماره 19) كه با حروف "كهيعص" شروع مي شود ، تعداد حروف (كاف ، ها ، يا ، عين ، صاد) 798 مورد مي باشد (42*19).
40- در سوره شورا (شماره 42) كه با حروف "حم عسق " شروع مي شود ، تعداد حروف (حا ، ميم ، عين، سين ، قاف ) 570 مورد مي باشد(30*19).
41- در سيزده سوره اي كه حرف "الف" در لغت رمزي آنهاست (سوره هاي شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف هاي موجود 17499 مورد مي باشد(921*19).
42- در سيزده سوره فوق الذكر جمع حروف "لام" 1870 مورد مي باشد(620*19).
43- در هفده سوره اي كه حروف "ميم" در لغت رمزي آنها ست (سوره هاي شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف "ميم" 8683 مورد مي باشد (457*19).
درتاريخ ، كتابي سراغ نداريم كه مانند قرآن طبق يك سيستم عددي تنظيم شده باشد بر اين حقيقت علاوه بر 43 بند پيشين ، موارد زير نيز گواه صادقي است:
الف: كلمه "الله" 2698 مرتبه در قرآن تكرار شده كه مضربي از عدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف "بسم الله الرحمن الرحيم" نيز 19 مورد مي باشد. مسئله جالب اينكه در سوره اخلاص بعد از "قل هو الله احد " جمله " الله الصمد" آمده در صورتي كه اگر "هو الصمد" مي آمد ، جمله صحيح بود. از نظر دسترو زباني بايد "هو " مي آمد اما با اين حال "الله" آمده است ، اگر بجاي "الله" "هو" مي آمد ، سيستم رياضي قران بهم مي ريخت و اين مسئله شباهت زيادي دارد به همان "اخوان" و "قوم" در سوره "ق".
ب: مورد جالب ديگر در سوره مريم حروف مقطعه كهيعص مي باشد كه بصورت حروف آغازين آمده است ، اين حروف در سوره مريم ، بصورت جداگانه ، با اين تعداد بكار رفته اند: حرف "ك" 137 مرتبه، حرف "ه" 168 مرتبه ، حرف "ي" 345 مرتبه ، حرف "ع" 122 مرتبه، حرف ص" 26 مرتبه. جمع اين ارقام به اين صورت است:
345+ 168+137+122+26= 897 كه مضروب عدد 19 مي باشد (42*19) يعني مجموع تكرار حروف پنجگانه (ك، ه ، ي ، ع ، ص،) سوره مريم (سوره شماره 19) علاوه بر آنكه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم ) قابل تقسيم است، بر عدد 14 (كه تعداد حروف مقطعه است) نيز قابل تقسيم مي باشد(798=57*14).
پ: در قرآن بعضي از كلمات با كلمه هاي ديگر كه از نظر معني با همديگر تناسب دارند يكسان به كار رفته اند. مثلاً :
1- كلمه "حيوه" 145 بار با مشتقات آن در قرآن بكار رفته است و به همان تعداد (145 بار ) كلمه "موت يا مرگ" با مشتقاتش بكار رفته است.
2- كلمه "دنيا " 115 بار و كلمه "آخرت" هم 115 بار بكار رفته است.
3- كلمه "ملائكه" 88 بار در قرآن آمده است و كلمه "شياطين" نيز به همان تعداد 88 بار بكار برده شده اند.
4-"حر" يعني گرما 40 بار و كلمه " برد" يعني سرما نيز 40 بار بكار برده شده اند.
5- كلمه "مصائب" 75 بار و كلمه "شكر" نيز 75 بار
6- كلمه زكات 32 بار و كلمه "بركات" نيز 32 بار .
7- كلمه "عقل" ومشتقات آن 49 بار و كلمه "نور" نيز با مشتقاتش 49 بار .
8- كلمه "يوم " به معني روز و "شهر" به معني ماه در قرآن به ترتيب 365 بار و 12 بار بكار رفته اند.
9- كلمه "رجل" به معني مرد 24 بار و كلمه "امرأه " به معني زن نيز 24 بار در قرآن بكار رفته اند.
10- كلمه "امام" بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.
آيا اينها تصادفي است؟
ت: تفاوتهايي د رحدود يك ده هزارم. ضمن بررسي سوره مريم و زمر ديدم كه نسبت "درصد" مجموع حروف ( ك، ه ، ي ، ع، ص) در هردو سوره مساوي است با اينكه بايد در سوره مريم بيش از هر سوره ديگر باشد زيرا اين حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مريم قرار دارد. اما هنگاميكه محاسبات مربوط به نسبت گيري حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد كه نسبت مجموع اين حروف در سوره مريم يك ده هزارم (0001/0 ) بيش از سوره زمر است . اين تفاوتهاي جزئي راستي عجيب و حيرت آوراست.
نتيجه:
1- يك مؤلف هر قدر هم كه توانا باشد هر گز نمي تواند د رذهن خود حروف و اعدادي به اندازه معين بگيرد سپس از آنها مقالات و يا كتابي بنويسد كه همچون قرآن حتي شماره ها و حروف و كلمات آن نيز به اندازه و شمرده شده در آيد مثلاً حروف مقطعه "الم" به ترتيب "الف" بعد " لام" و سپس "ميم" از ديگر حروف در سوره هاي مربوطه بيشتر باشد. از طرف ديگر تعداد حروف مقطعه 14 حرف باشد يعني درست نصف تعداد حروف الفباي عربي. اگر مشاهده كرديم انساني در مدت 23 سال با آن همه گرفتاري ؛ سخناني آورد كه نه تنها مضامين آنها حساب شده و از نظر لفظ و معني و محتوا در عاليترين صورت ممكن بود ؛ بلكه از نسبت رياضي و عددي حروف چنان دقيق و حساب شده بود كه نسبت هر يك از حروف الفبا در هريك از سخنان او يك نسبت دقيق رياضي دارد. آيا نمي فهميم كه كلام او از علم بي پايان پروردگار سرچشمه گرفته است؟
2- رسم الخط اصلي قرآن را حفظ كنيد. تمام محاسبات فوق در صورتي صحيح خواهد بود كه به رسم الخط اصلي و قديمي قرآن دست نزنيم مثلاً اسحق و زكوه و صلواه را به همين صورت بنويسيم نه بصورت اسحاق و زكات و صلاه . در غير اينصورت محاسبات ما بهم خواهد ريخت.
3- عدم تحريف قرآن. در قران مجيد حتي كلمه و حرفي كم و زياد نشده و الا بطور مسلم محاسبات كنوني روي قرآن فعلي صحيح از آب در نمي آمد و كلمات و حروف حساب شده نظام كنوني حروف قرآن را بكلي به هم مي ريخت. پس اين نشانه ديگري بر عدم كوچكترين تحريف در قرآن مجيد است.
حال فرموده پيامبر اسلام را ياد آوري مي كنم كه فرمود:
«عجائب و شگفتيهاي قرآن پايان ناپذير است و قرآن ظاهرش خوشايند و باطنش عميق است. عجائبش را نمي توان شمرد و غرائبش هرگز كهنه نشود مؤمن هرگاه قرآن بخواند بوي عطر مانندي از دهانش خارج شود.»
«اميدوارم خوانندگان گرامي در انجام وظيفه ديني و كتب ثواب اخروي و خشنودي پروردگار ، تاجايي كه مي توانند اين معجزه را نشر و گسترش دهند تا اعجاز قرآن بيش از پيش روشن گشته و اين كتاب شريف و گرانقدر از مظلوميت خارج و قانون زندگي واقعي گردد.
در پايان با تمام وجود و با فريادي بلند به امت اسلامي مي گويم اي ملت اسلامي قرآن را بخوانيد و عمل كنيد كه سعادت بشر در آن نهفته است.
يا دليل المتحيرين
در يازدهم سپتامبر 2001ميلادي چند هواپيما با برجهاي دوقلوي نيويورك در خيابان جرف هاربا طبقه 109 آن اصابت مي كند كه اين امر موجب بوجود آمدن تشنج هاي سياسي واقتصادي و اجتماعي شد و نشان داد بنيا نهاي چپاول و غارتگري سست و بي پايه مي باشد ؛ كه خداوند سبحان 1400 سال پيش توسط پيامبر خود در قرآن كريم به اين موضوع اشاره مي كند.
سوره توبه ؛ جزء 11 و سوره 9 قرآن كريم مي باشد. روز حا دثه : 11/9/2001
كلمه 2001 آن جرف هار مي باشد. محل برج : خيابان جرف هار
خداوند در آيه 109 سوره به خرابي بنا اشاره مي فرمايد. طبقه اصابت : 109
+ نوشته شده توسط مرتضی در جمعه 1 دی1385 و ساعت 15:22 | 2 نظر
 

نظرات (26)

سلام ارزو میکنم که هرچی از خدا میخوای بهت بده من یه دختر 20ساله هستم که تازه به دینم رو اوردم و با حجاب هم شدم خیلی دنبال این حرفام ممنون

با سلام
احتراما به اطلاع حضرت عالی میرساند بنده کلمه یوم را در قرآن جستجو کردمو متوجه شدم که به تعداد 415 بار آورده شده لطفا مرا راهنمایی نمایید که چگونه محاسبه کرده اید
با تشکر

ضمن تقدیر و تشکر
امیوارم خداوند باریتعالی به شما خیر دهد که باعث از بین رفتن شبهات شده و حال فهمیدن از اینکه می فرماید یک آیه بیاوریذ یعنی چه

سلام در ÷اسخ به آقای ناظری که گفته اند کلمه یوم 415 بار در قرآن آمده: شما احتمالا بانرم افزار ورد این شمارش را انجام داده اید ولی باید توجه کنید که وقتی شما عبارت یوم برای جستجو در ورد انتخاب کنید این نرم افزار کلماتی که شامل بخشی به شکل یوم هستند را هم شمارش میکند مثل یومئذ!

احساس خیلی بدی دارم.میدانم تاوقتی خدا را نیابم ارام نمیشوم.خدا.دلگیروخسته ام.روحم اززندگی سیر شده بدون خدا دنیا را نمیخواهم اگرخدا رادیدید بگویید صدایم کند...

احساس خیلی بدی دارم.میدانم تاوقتی خدا را نیابم ارام نمیشوم.خدا.دلگیروخسته ام.روحم اززندگی سیر شده بدون خدا دنیا را نمیخواهم اگرخدا رادیدید بگویید صدایم کند...

ازاینکه به حرفهایم گوش میکنید خوشحالم.ولی کاش راه داشتن اراده برای انجام تکالیف خداوندراهم میگفتید.میتوانید چند کتاب برای شناخت خدامعرفی کنید.

سلام با این همه اوصاف چگونه میتوان از نوشته هایی چون آثار علی دشتی و...که آنها هم مستندات زیادی مبنی بر غیر الهی بودن قرآن آورده اند به واقعیت پی برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خسته نباشی

سوره التحریم 4

فان الله هو مولیه وجبریل ...وصالح الموءمنین ..

سوال؟ وصالح الموءمنین اشاره به چه کسانی دارد.؟

جواب= و ص ا ل ح ا ل م و ء م ن ی ن = 363

=6+90+1+30+8+1+30+40+6+1+40+50+10+50+=363

( ١ )

ی ع ن ی ع ل ی و ل ی ا ل ل ا ه =٣۶٣

١٠+٧٠+۵٠+١٠ +٧٠+٣٠+١٠+۶+٣٠+١٠+١+٣٠+٣٠+١+۵ =٣۶٣

= ع ل ی ب ن ا ب ی ط ا ل ب و ف ا ط م ه =363

70+30+10+2+50+1+2+10+9+1+30+2+6+80+1+9+40+5=363

( ١ ) یعنی علی ولی الله = ٣۶٣ =٠ ١۴+١١٠+١١٣ =٣۶٣

( ٢ )یعنی محمدا وءال محمد = ٣۶٣ =١۴٠+٩٢+٣٨+٩٢=٣۶٣

( ٣ ) و فاطمه سیده النساء = ٣۶٣ = ١۴١+ ٧٩ + ١۴٣ =٣۶٣

( ۴ ) علی بن ابی طالب و فاطمه = 217 + 141 =363

( ۵ ) هی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها= 150+ 25 + 114 +74 =363

( ۶ ) امام حسن ابن علی = 82+ 118 + 53+110 =363

( ٧ )حسین بن علی وبنیه = 128+52 + 110 +73 =363

( ٨ )علی بن حسین وبنیه = ١١٠ + ۵٢ + ١٢٨ + ٧٣ = ٣۶٣

توضیح . این اسامی مقدسه (وبقیه اسامی ائمه علیهم السلام )

حجج الهی ومصداق اتم صالح الموءمنین هستند.

با چشم خود ببینید .ولذت ببرید .وشکر خدا نمائید .

اگر این معجزه نیست پس چیست ؟؟ هذا من فضل ربی.

برای اولین بار در تاریخ بیان گردید .علی بابائی

چگونه صلوات صحیح بفرستیم که با قران مطابقت داشته باشد.؟
قران کریم تبیان لکل شیئ میباشد .خودش بیان میکند .با دقت نکاه کنید.

الصلوات = ا ل ص ل و ا ت = ......
1 30 90 30 6 1 400 =جمع(۵۵٨)

اللهم صل علی محمد و ءال محمد = (558)

106 120 110 92 6 32 92 (558)

اللهم صل علی علی ولی الله = (558)

106 120 110 110 46 66 (558)

اللهم صل علی سیده النساء = (558)

106 120 110 79 143 (558)

اللهم صل علی ابی الحسنین = (558)

106 120 110 222 (558)

اللهم صل علی حجه ابن الحسن = (558)

106 120 110 222 (558)

اللهم صل علی ابا صلح المهدی = (558)

106 120 110 222 (558)

اللهم صل علی زهری = (558)

106 120 110 222 (558)

این لوح بی نظیربرای اولین باردرتاریخ 1431سوم شوال تنظیم شد.

برای اولین بار در تاریخ این رموز کشف شد وبیان گردید .هذا من فضل ربی .

من 3سال پیش توبه کردم دست از کارای زشتم کشیدم الان 21 سالمه فقط میخوام به خدا بگم عشق بی نهایت من, من اگه تورو نداشتم چیکار میکردم واقعا چه بلایی سرم میومد؟؟

سلام
خسته نباشيد

سلام
ممنون من تا امروز فکر میکردم قرآن فقط واسه امر و نهی به ما نازل شده اما حالا فهمیدم هنوز مونده تا خ د ا رو بشناسم
حالا معنی این شعر رو فهمیدم:
نیا نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست
دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست
نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی
هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست
نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا
هزار نامه ی کوفی یکی برای تو نیست
به نازم اون کسی رو که گفت امام زمان در غیب به سر نمی بره این ماییم که در غیبت به سر میریم
با تشکر فراوان از ولی

وقتی با بعضی از ادم ها بحث میکنم منظور خدارو ازاینکه میگه برچشمها وگوشهایشان مهر نمودیم تا هیچ نشنوند وانکس را که خدا گمراه کند چه کسی می تواند هدایت کند؟یعنی چی!مطالب تکان دهنده ای بود خیلی متشکر

سلام از مطالب بسیار خوبتون نمیدونم چطور باید تشکر کنم،شما با این تلاشهاتون میتونید ایمان بخدارو تو دل خیلی ها زنده و زنده تر می کنید......متشکرم

خداوند را با همه سختی های که در زندگی بهم داده دوستش دارم

نمی دونم چی بگم
مطلبتون اشکم رو در آورد و مطلب ماجرای برجهای دوقلو لرزه بر اندامم انداخت
با این کارتون باعث هدایت خیلی از مردم میشید
واقعا ممنونم . . .

سلام دوستان عزیز و جناب مرادی عزیز . بابت مطالبتون خسته نباشید . به نظر من این اعداد و ارقام به هیچ درد ما نمیخورن . و اینکه سوره توبه آیه 109 که میفرمائید اصلا ربطی به برجهای دوقلو نداره (داستان آيه مربوط به مسجد ضرار و حکم الهي آن است که به دستور خدا، پيامبر حکم به تخريب آن دادند .) چون خود برج هارو آمریکایی ها و یهودیهای صهیونیسم خراب کردن . وبعد انداختن گردن مسلمانها . و یه عده دانشمند مسلمان نما هم دارن دستورات اونها رو انجام میدن . اگه این حرف درست باشه یعنی آقای بن لادن انسان بزگیه که تونسته پیشگویی قرآن کریمو انجام بده . واین علم اعدا رو هم که میگین در اصل ، علمیه که کاهن ها و جادوگران و خاخام های یهودی استفاده میکردن که در ایران هم فرقه هایی بودند که به علم اعداد یا جفر اعتقا داشتند و اون رو منصوب به پیامبر میکردن که این فرقه ها از بین رفتن یا ترد شدن . چرا ما این همه سوره های روشن و علمی قرآن را که راه درست زندگی کردن رو به ما یاد میدن رها کردیم و به مسائل غیر مستند و خرافی میپردازیم . خدا همه مارو به راه راست هدایت کنه . در ضمن اون دوست عزیز آقای علی بابای که کشف بزرگی کردن بهشون تبریک میگم چون برای جور شدن عددشون هر کلمه ای رو خواستن به هر کلمه ای چسبوندن. فکر نمیکنم مشکل ما مسلمونا الان این مسائل باشه باید دنبال مشکلات شخصی خودمون و جامعه بگردیم و برای حل اونها به قرآن و عقلمون رجوع کنیم . این نظر منه موفق باشید

سلام

قابل توجه دوستان
مثل بعضی از دوستان هر کسی مدتی به احساس می کند که باید خود و خدا را پیدا کند... من هم این چنین بودم و هنوز هم هستم ...
کتاب هایی که به من خیلی در این مورد کمک کرد رو بهتون معرفی میکنم...

کیمیای سعادت - غزالی - که سرچشمه اصلی بسیاری از کتاب های مذهبی ما بوده است و تقریبا همه جرعه نوش آن بوده اند.

اوصاف پارسایان - که شرح خطبه متقین می باشد با قلم توانمند دکتر سروش


و البته اگر علاقمند باشید چشمه همیشه جوشان مثنوی معنوی مولانا که حاصل غواصی شناگری توانمند مثل مولانا بوده که قرآن نهج البلاغه احیاءالعلوم و صد ها کتاب دیگر بوده است و سرشار از مرواریدهای ناب حکمت و معرفت است....

من که مدیون این چند کتاب بوده ام و حسرت می خورم که چرا خیلی پیش تر از اینها، آنها را مطالعه نکرده بودم

التماس دعا...

خدمت دوستان عزیز وگرامی سلام در نقد جمالات اقای که asadاین جملات واین علم ریاضی در قران کریم بیهوده در نظر گرفته بودند باید عرض کنم که این بر طبق ایات قران کریم مبنی بر این که این قران را برای اهل علم اورده ایم و با توجه به این که قران کریم هم برای هدایت است و هم برای راهنمایی هدایت کسانی که هنوز با قران اشنایی ندارند ولی به دنبال علم هستند و در مقابل علم تواضع نشان میدهندبه نظر شمایک شیمی دان وقتی به دنبال اعداد اتمی هست و مدام به دنبال کشف اعداد اتممی و ..است وقتی به قران مراجعه می کند که در سوره56قران کریم (حدید)و ایه 25+بسم الله همان سوره که می شود 26 ان در مورد اهن صحبت کرده است وقتی به جدول تناوبی نگاه می کند می بیند جرم اتمی اهن 56و عدد اتمی ان 26است با خود نمی گوید که ما کجای دنیا هستیم ما که افتخار کشف عدد اتمی را به قرن اخیر نسبت می دهیم در قران در 1400سال پیش از این موضوع اطلاع داشته بودن کوتاه سخن اینکه اگر این دانشمند یا دانشجوویا...در مقابل علم قران تواضع نشان دهند وقران را یک کتاب استسنائی قلم داد کند از دیگر راهنمایی های قران استفاده می کنند

در پاسخ به ان که چه طوربا توجه به کتاب های اقای دشتی در الهی بودن دین نکنیم باید عرض کنم که ان دینی را برگزین که دلیل و منطق صحیح را به تو نشان دهد در یکی از بیانات اقای رحیم پور ازغدی شنیدم که گفتند انچه که فیلسوفان از وحی می گویند کامل نیست ما باید تعریف خود از وحی را بپذیریم نه ان که از فلاسفه ای که عمق دین را درنیافته اند بپرسیم در زندگی ات به دنبال این نباش که فلن فلسفه در مورد دین ما چه می گوید گاهی اوقات بلکه همواره برای شناسایی دین باید سراغ اثراتی که بر فرد فرد مردم دارد نگاه کنیم نه این با برخی جملات دین را محکوم کیم شاید بگویید دین اسلام مگر چه فایدهای دارد جز این که ما را محدود می کند اما اگر اثراتی را که دین بر بزرگان ما را داشته است بررسی کنیم به حقانیت دین پی میبریم در پایان از این که توضیحات من کامل نبود عذر میخواهم اگذر به دنبال حقیقت هستید مدام فکر و تحقیق کنید و ببینید ارامش شما در کمجا حاصل می شود

سلام چند خطی از مطلب مربوط به معجزات عددی قرآن کریم رو خوندم ممنون .

واقعا خسته نباشيد
مطالبتون فوق العاده بود.

سلام خسته نباشین. من اخیرا ایمیلی برام اومد که گفت برای رد ادعای معجزات عددی قران حتما پارس آنلاین رو دانلودکن. دوست عزیر من با سیستم جستجو در قران پارس آنلاین به صورت حرفه ای موارد زیر را سرچ کردم با دلیل مستند نشون داده که مثلا کلمه دنیا 111 بار و امام 8 بار و حر 226 بار و برد 4 بار و... اومده که کاملا مخالف نظر شماست منو حسابی شوکه کرده بی زحمت جواب بدین علن چیه حتی به فرم کلمات هم دقت کردم همش رو درست نوشتم منتظر جوابم چون اگه مطالب شما دروغ باشه که واویلا میشه منتظرم. در از دوستان دیگه هم میخوام حتما دانلود کنند خیلی کم حجمه

دوست عزیز
جناب آقای سید حسین عابدی
همانطور که در ابتدای پست اشاره شده این مطلب توسط دکتر رشاد خلیفه دانشمند مصری ساکن آمریکا تحقیق و منتشر شده است و اگر مغایرتی با مطلبی که جنابعالی به آن اشاره کرده اید من به نوبه خود از توضیح در مورد آن معذورم.
با آرزوی سلامتی برای شما

نظر شما

به وب‌سایت من خوش آمدید.
من فرزاد مرادی مهندس عمران کاندیدای مستقل هشتمین دوره انتخابات مجلس بودم. جهت آشنایی با من و اهدافم می‌توانید از مطالبی که در زیر فهرست شده‌اند استفاده نمایید.
در صورت تمایل پوسترهای انتخاباتی من را می‌توانید از این آدرس دریافت نمایید.


مهندس فرزاد مرادی

کد انتخاباتی: ۷۸ب۱۲۴

moradi.farzad[at]yahoo.com

فهرست مطالب